Kéž již brzy přijde

Pobývat na tomto světě není vůbec snadné, je to doslova skličující a drtí vás to tím více, čím více nacházíte skutečný smysl svého života a čím více je vám jasné, že to, co jste až doposud ve svém nitru uctívala a za čím jste šla, nebylo nic jiného než pustý omyl. Vaše dosavadní dosažené cíle a sny se změnily v bezcenný prach. I když to podstatné, co jste díky tomu získala je poznání, jakého se nedostane každému z nás na tomto světě, neboť někteří jsou až příliš zaslepení, aby mohli procitnout a probudit se z tíživého spánku, aby mohli být lehčí než vzduch, aby se mohli vznášet spolu se svými myšlenkami a oprostit se od všech zdánlivých radostí, které jsou ve skutečnosti jen tělesnými slastmi naší schránky, která nás poutá k zemi.

A osvobodí nás z pout

Ale vy cítíte, že goddess Kálí již brzy přijde, neboť ve svých snech a ve svých rozjímáních ji vidíte, jak na vás upírá své tři žhnoucí oči, jak k vám natahuje své čtyři ruce, jak z ní sálá energie, která dokáže pohltit a spálit vše živé a semlít to v nepotřebný prach, neboť ona ve své dobrotě pohlcuje i čas.

Ohodnoťte příspěvek